BTC
9.621,261 $
(222.347.332 đ)
▼ -0.80%
ETH
259,701 $
(6.001.696 đ)
▼ -1.96%
XRP
0,272 $
(6.296 đ)
▼ -1.35%
BCH
370,722 $
(8.567.387 đ)
▼ -2.35%
BSV
276,726 $
(6.395.147 đ)
▼ -4.34%
LTC
75,153 $
(1.736.779 đ)
▼ 1.61%
1,003 $
(23.334 đ)
▲ 0.36%
EOS
4,063 $
(93.901 đ)
▼ -1.53%
BNB
21,804 $
(503.892 đ)
▼ -2.16%
XTZ
3,298 $
(76.210 đ)
▼ -9.67%
ADA
0,058 $
(1.333 đ)
▼ -2.73%
4,080 $
(94.287 đ)
▼ -7.37%
XLM
0,070 $
(1.614 đ)
▼ -4.10%
XMR
78,853 $
(1.822.285 đ)
▼ -2.85%
TRX
0,020 $
(459 đ)
▼ -2.02%

Liên hệ với chúng tôi
Tiêu đề:
Tóm tắt thông điệp của bạn.
Tin nhắn:
Mô tả mối quan tâm của bạn trong lĩnh vực này một cách chi tiết.
Email:
Nhập một email để chúng tôi có thể liên lạc với bạn.
Xác nhận hình ảnh
Vui lòng nhập dòng chữ trong ảnh vào trong hộp văn bản ở dưới. Quá trình này được sử dụng để ngăn chặn chương trình spam.
Xác nhận hình ảnh
(Trường hợp nhạy cảm)