BTC
60.473 $
(1.387.865.848 đ)
▼ -2.15%
ETH
2.358 $
(54.105.649 đ)
▼ -2.89%
BNB
516,45 $
(11.852.535 đ)
▼ -0.24%
XRP
1,57 $
(36.011 đ)
▼ -8.86%
1,01 $
(23.417 đ)
▲ 0.88%
ADA
1,38 $
(31.709 đ)
▼ -3.62%
DOT
43,00 $
(995.974 đ)
▲ 2.25%
0,267854 $
(6.147 đ)
▼ -20.93%
LTC
306,92 $
(7.043.877 đ)
▼ -1.40%
BCH
1.018 $
(23.364.010 đ)
▼ -6.86%
UNI
35,13 $
(806.132 đ)
▼ -3.61%
40,59 $
(931.584 đ)
▼ -3.89%
VET
0,219841 $
(5.092 đ)
▲ 13.91%
XLM
0,599135 $
(13.750 đ)
▼ -3.13%
13,27 $
(304.580 đ)
▼ -4.07%

Liên hệ với chúng tôi
Tiêu đề:
Tóm tắt thông điệp của bạn.
Tin nhắn:
Mô tả mối quan tâm của bạn trong lĩnh vực này một cách chi tiết.
Email:
Nhập một email để chúng tôi có thể liên lạc với bạn.
Xác nhận hình ảnh
Vui lòng nhập dòng chữ trong ảnh vào trong hộp văn bản ở dưới. Quá trình này được sử dụng để ngăn chặn chương trình spam.
Xác nhận hình ảnh
(Trường hợp nhạy cảm)