BTC
28.406 $
(672.654.080 đ)
▲ 1.95%
ETH
1.821 $
(43.109.914 đ)
▲ 3.16%
1,00 $
(23.403 đ)
▼ -0.35%
BNB
326,82 $
(7.739.098 đ)
▲ 0.15%
1,00 $
(23.380 đ)
▼ -0.26%
XRP
0,440275 $
(10.426 đ)
▲ 2.04%
ADA
0,368200 $
(8.719 đ)
▲ 0.4%
0,077054 $
(1.825 đ)
▲ 2.16%
1,14 $
(26.995 đ)
▲ 1.56%
SOL
22,05 $
(522.144 đ)
▲ 1.32%
1,00 $
(23.403 đ)
▼ -0.08%
DOT
6,32 $
(149.658 đ)
▲ 2.21%
LTC
95,47 $
(2.260.730 đ)
▲ 7.94%
0,000011 $
(0 đ)
▲ 0.86%
TRX
0,065237 $
(1.545 đ)
▲ 4.58%

Liên hệ với chúng tôi
Tiêu đề:
Tóm tắt thông điệp của bạn.
Tin nhắn:
Mô tả mối quan tâm của bạn trong lĩnh vực này một cách chi tiết.
Email:
Nhập một email để chúng tôi có thể liên lạc với bạn.
Xác nhận hình ảnh
Vui lòng nhập dòng chữ trong ảnh vào trong hộp văn bản ở dưới. Quá trình này được sử dụng để ngăn chặn chương trình spam.
Xác nhận hình ảnh
(Trường hợp nhạy cảm)