BTC
7.272,470 $
(168.066.789 đ)
▼ 5.47%
ETH
169,358 $
(3.913.854 đ)
▼ 15.72%
XRP
0,196 $
(4.531 đ)
▼ 8.14%
1,003 $
(23.321 đ)
▲ 0.21%
BCH
254,121 $
(5.872.730 đ)
▼ 7.50%
BSV
188,516 $
(4.356.609 đ)
▼ 6.21%
LTC
45,232 $
(1.052.092 đ)
▲ 10.05%
EOS
2,702 $
(62.443 đ)
▼ 12.37%
BNB
14,880 $
(346.116 đ)
▲ 7.44%
XTZ
1,886 $
(43.596 đ)
▼ 10.90%
LEO
1,035 $
(24.081 đ)
▲ 0.63%
XLM
0,049 $
(1.140 đ)
▼ 11.16%
XMR
57,139 $
(1.320.471 đ)
▼ 4.70%
ADA
0,036 $
(833 đ)
▲ 10.20%
2,589 $
(59.824 đ)
▼ 11.78%

Liên hệ với chúng tôi
Tiêu đề:
Tóm tắt thông điệp của bạn.
Tin nhắn:
Mô tả mối quan tâm của bạn trong lĩnh vực này một cách chi tiết.
Email:
Nhập một email để chúng tôi có thể liên lạc với bạn.
Xác nhận hình ảnh
Vui lòng nhập dòng chữ trong ảnh vào trong hộp văn bản ở dưới. Quá trình này được sử dụng để ngăn chặn chương trình spam.
Xác nhận hình ảnh
(Trường hợp nhạy cảm)