BTC
48.544 $
(1.110.201.280 đ)
▲ 0.55%
ETH
3.494 $
(79.103.481 đ)
▼ -2.75%
ADA
2,40 $
(54.336 đ)
▼ -1.87%
BNB
416,18 $
(9.422.323 đ)
▼ -1.54%
1,01 $
(23.099 đ)
▲ 0.08%
XRP
1,08 $
(24.528 đ)
▼ -1.48%
SOL
147,66 $
(3.343.022 đ)
▼ -1.42%
DOT
34,47 $
(780.483 đ)
▼ -6.22%
0,244729 $
(5.541 đ)
▼ -3.68%
1,01 $
(23.099 đ)
▲ 0.29%
72,18 $
(1.650.759 đ)
▲ 10.63%
35,57 $
(805.305 đ)
▼ -3.12%
UNI
25,07 $
(567.585 đ)
▼ -3.63%
28,74 $
(650.674 đ)
▼ -4.56%
1,00 $
(22.870 đ)
▲ 0.17%

Liên hệ với chúng tôi
Tiêu đề:
Tóm tắt thông điệp của bạn.
Tin nhắn:
Mô tả mối quan tâm của bạn trong lĩnh vực này một cách chi tiết.
Email:
Nhập một email để chúng tôi có thể liên lạc với bạn.
Xác nhận hình ảnh
Vui lòng nhập dòng chữ trong ảnh vào trong hộp văn bản ở dưới. Quá trình này được sử dụng để ngăn chặn chương trình spam.
Xác nhận hình ảnh
(Trường hợp nhạy cảm)