BTC
48.380 $
(1.106.450.600 đ)
▲ 0.7%
ETH
3.481 $
(78.809.840 đ)
▼ -2.26%
ADA
2,40 $
(54.336 đ)
▼ -1%
BNB
416,18 $
(9.422.323 đ)
▼ -1.54%
1,00 $
(22.870 đ)
▲ 0.29%
XRP
1,08 $
(24.528 đ)
▼ -1.48%
SOL
146,36 $
(3.313.590 đ)
▼ -1.73%
DOT
34,47 $
(780.483 đ)
▼ -6.22%
0,244116 $
(5.527 đ)
▼ -5.08%
1,00 $
(22.870 đ)
▲ 0.01%
72,18 $
(1.650.759 đ)
▲ 10.63%
35,68 $
(807.795 đ)
▼ -1.94%
28,86 $
(653.390 đ)
▼ -3.41%
UNI
25,11 $
(568.490 đ)
▼ -2.68%
1,00 $
(22.870 đ)
▲ 0.05%


Đăng nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Hãy chú ý mật khẩu cần được bảo mật thật tốt.
(Quên mật khẩu?)