BTC
20.226 $
(475.412.130 đ)
▲ 4.17%
ETH
1.142 $
(26.848.116 đ)
▲ 3.89%
0,999855 $
(23.192 đ)
▼ -0.28%
1,00 $
(23.218 đ)
▼ -0%
BNB
237,97 $
(5.593.485 đ)
▲ 5.93%
1,00 $
(23.552 đ)
▲ 0.3%
XRP
0,323746 $
(7.610 đ)
▲ 2.45%
ADA
0,459099 $
(10.791 đ)
▲ 2.74%
SOL
36,18 $
(850.411 đ)
▲ 7.5%
0,067662 $
(1.590 đ)
▲ 2.18%
DOT
6,94 $
(163.125 đ)
▲ 3.53%
DAI
1,00 $
(23.218 đ)
▼ -0.19%
TRX
0,067584 $
(1.589 đ)
▲ 0.99%
0,000010 $
(0 đ)
▲ 2.55%
LEO
5,84 $
(137.217 đ)
▲ 3.86%


Đăng nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Hãy chú ý mật khẩu cần được bảo mật thật tốt.
(Quên mật khẩu?)