BTC
7.272,691 $
(168.071.890 đ)
▼ 5.00%
ETH
169,182 $
(3.909.787 đ)
▼ 14.93%
XRP
0,197 $
(4.572 đ)
▲ 8.10%
0,999 $
(23.088 đ)
▼ -0.10%
BCH
254,166 $
(5.873.776 đ)
▼ 7.15%
BSV
188,646 $
(4.359.608 đ)
▼ 5.94%
LTC
45,334 $
(1.047.664 đ)
▼ 9.78%
EOS
2,705 $
(62.506 đ)
▼ 11.93%
BNB
14,901 $
(344.360 đ)
▼ 7.25%
XTZ
1,891 $
(43.693 đ)
▼ 10.74%
LEO
1,033 $
(23.874 đ)
▼ 0.43%
XMR
57,314 $
(1.324.537 đ)
▼ 4.56%
XLM
0,049 $
(1.138 đ)
▼ 10.35%
ADA
0,036 $
(824 đ)
▼ 9.37%
2,597 $
(60.022 đ)
▼ 11.83%


Đăng nhập
Tên đăng nhập/Email:
Mật khẩu:
Hãy chú ý mật khẩu cần được bảo mật thật tốt.
(Quên mật khẩu?)