BTC
60.947 $
(1.398.736.296 đ)
▼ -1.57%
ETH
2.394 $
(54.951.635 đ)
▼ -1.76%
BNB
523,23 $
(12.118.015 đ)
▲ 1.09%
XRP
1,60 $
(36.637 đ)
▼ -4.96%
1,01 $
(23.399 đ)
▲ 0.84%
ADA
1,40 $
(32.218 đ)
▼ -2.07%
DOT
44,36 $
(1.027.421 đ)
▲ 5.90%
0,275102 $
(6.314 đ)
▼ -25.16%
LTC
316,02 $
(7.319.117 đ)
▲ 0.43%
BCH
1.046 $
(24.001.650 đ)
▼ -8.16%
UNI
35,82 $
(821.983 đ)
▼ -2.27%
41,37 $
(949.454 đ)
▼ -2.31%
VET
0,224260 $
(5.194 đ)
▲ 9.91%
XLM
0,616102 $
(14.269 đ)
▲ 0.21%
13,74 $
(318.204 đ)
▲ 0.06%


Đăng nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Hãy chú ý mật khẩu cần được bảo mật thật tốt.
(Quên mật khẩu?)