BTC
37.676 $
(857.882.520 đ)
▲ 4.01%
ETH
2.491 $
(56.730.772 đ)
▲ 4.29%
1,00 $
(22.770 đ)
▲ 0.55%
BNB
425,31 $
(9.552.463 đ)
▼ -3.12%
BNB
380,73 $
(8.669.195 đ)
▲ 5.15%
BNB
444,28 $
(10.116.254 đ)
▲ 2.44%
1,00 $
(22.770 đ)
▲ 0.14%
ADA
1,06 $
(24.136 đ)
▲ 2.81%
SOL
96,12 $
(2.188.652 đ)
▲ 5.48%
XRP
0,625552 $
(14.244 đ)
▲ 5.27%
63,57 $
(1.427.782 đ)
▼ -2.92%
DOT
18,86 $
(429.442 đ)
▲ 5.04%
0,145592 $
(3.315 đ)
▲ 8.31%
68,41 $
(1.557.696 đ)
▲ 8.92%
1,00 $
(22.770 đ)
▲ 0.17%

Yêu cầu mật khẩu
Địa chỉ Email:
Xác nhận hình ảnh
Vui lòng nhập dòng chữ trong ảnh vào trong hộp văn bản ở dưới. Quá trình này được sử dụng để ngăn chặn chương trình spam.
Xác nhận hình ảnh
(Trường hợp nhạy cảm)