BTC
9.622,777 $
(222.382.372 đ)
▼ -0.78%
ETH
260,219 $
(6.013.652 đ)
▼ -1.72%
XRP
0,273 $
(6.300 đ)
▼ -1.28%
BCH
370,881 $
(8.571.067 đ)
▼ -2.27%
BSV
277,835 $
(6.420.775 đ)
▼ -3.88%
LTC
75,212 $
(1.738.155 đ)
▼ 1.72%
1,002 $
(23.310 đ)
▲ 0.25%
EOS
4,066 $
(93.970 đ)
▼ -1.45%
BNB
21,833 $
(504.561 đ)
▼ -2.02%
XTZ
3,313 $
(76.575 đ)
▼ -9.27%
ADA
0,058 $
(1.336 đ)
▼ -2.52%
4,075 $
(94.174 đ)
▼ -7.46%
XLM
0,070 $
(1.614 đ)
▼ -4.06%
XMR
79,037 $
(1.826.536 đ)
▼ -2.62%
TRX
0,020 $
(460 đ)
▼ -1.92%

Yêu cầu mật khẩu
Địa chỉ Email:
Xác nhận hình ảnh
Vui lòng nhập dòng chữ trong ảnh vào trong hộp văn bản ở dưới. Quá trình này được sử dụng để ngăn chặn chương trình spam.
Xác nhận hình ảnh
(Trường hợp nhạy cảm)