BTC
48.444 $
(1.107.914.280 đ)
▲ 0.51%
ETH
3.492 $
(79.060.238 đ)
▼ -2.59%
ADA
2,40 $
(54.336 đ)
▼ -1.74%
BNB
416,18 $
(9.422.323 đ)
▼ -1.54%
1,00 $
(22.870 đ)
▲ 0.01%
XRP
1,08 $
(24.528 đ)
▼ -1.48%
SOL
147,60 $
(3.341.664 đ)
▼ -1.29%
DOT
34,47 $
(780.483 đ)
▼ -6.22%
0,244704 $
(5.540 đ)
▼ -3.44%
1,00 $
(22.870 đ)
▲ 0.19%
72,18 $
(1.650.759 đ)
▲ 10.63%
35,53 $
(804.399 đ)
▼ -3.08%
UNI
25,03 $
(566.679 đ)
▼ -3.72%
28,70 $
(649.768 đ)
▼ -4.49%
1,00 $
(22.870 đ)
▲ 0.31%

Yêu cầu mật khẩu
Địa chỉ Email:
Xác nhận hình ảnh
Vui lòng nhập dòng chữ trong ảnh vào trong hộp văn bản ở dưới. Quá trình này được sử dụng để ngăn chặn chương trình spam.
Xác nhận hình ảnh
(Trường hợp nhạy cảm)