BTC
60.795 $
(1.395.243.283 đ)
▼ -1.83%
ETH
2.371 $
(54.419.099 đ)
▼ -2.74%
BNB
517,59 $
(11.878.738 đ)
▼ -0.02%
XRP
1,56 $
(35.909 đ)
▼ -9.13%
1,01 $
(23.417 đ)
▲ 0.88%
ADA
1,38 $
(31.771 đ)
▼ -3.69%
DOT
42,91 $
(993.764 đ)
▲ 1.87%
0,267500 $
(6.139 đ)
▼ -21.92%
LTC
306,15 $
(7.026.201 đ)
▼ -1.53%
BCH
1.016 $
(23.326.795 đ)
▼ -7.01%
UNI
35,18 $
(807.352 đ)
▼ -3.43%
40,67 $
(933.342 đ)
▼ -3.71%
VET
0,220074 $
(5.097 đ)
▲ 13.40%
XLM
0,598296 $
(13.731 đ)
▼ -3.27%
13,25 $
(304.062 đ)
▼ -3.97%

Yêu cầu mật khẩu
Địa chỉ Email:
Xác nhận hình ảnh
Vui lòng nhập dòng chữ trong ảnh vào trong hộp văn bản ở dưới. Quá trình này được sử dụng để ngăn chặn chương trình spam.
Xác nhận hình ảnh
(Trường hợp nhạy cảm)