BTC
7.286,025 $
(168.380.029 đ)
▼ 5.72%
ETH
169,525 $
(3.943.157 đ)
▲ 15.93%
XRP
0,196 $
(4.565 đ)
▲ 8.35%
1,001 $
(23.293 đ)
▲ 0.08%
BCH
254,376 $
(5.878.639 đ)
▼ 7.73%
BSV
188,536 $
(4.357.070 đ)
▼ 6.32%
LTC
45,284 $
(1.053.309 đ)
▲ 10.34%
EOS
2,702 $
(62.435 đ)
▼ 12.54%
BNB
14,876 $
(346.014 đ)
▲ 7.51%
XTZ
1,892 $
(43.998 đ)
▲ 11.29%
LEO
1,033 $
(24.022 đ)
▲ 0.38%
XLM
0,049 $
(1.150 đ)
▲ 11.57%
XMR
57,272 $
(1.323.550 đ)
▼ 5.08%
ADA
0,036 $
(833 đ)
▲ 10.36%
2,598 $
(60.437 đ)
▲ 12.29%

Yêu cầu mật khẩu
Địa chỉ Email:
Xác nhận hình ảnh
Vui lòng nhập dòng chữ trong ảnh vào trong hộp văn bản ở dưới. Quá trình này được sử dụng để ngăn chặn chương trình spam.
Xác nhận hình ảnh
(Trường hợp nhạy cảm)