BTC
9.272,635 $
(216.006.042 đ)
▲ -0.11%
ETH
238,628 $
(5.558.828 đ)
▲ 0.44%
1,000 $
(23.075 đ)
▼ 0.24%
XRP
0,186 $
(4.323 đ)
▲ -0.31%
BCH
237,845 $
(5.540.607 đ)
▲ 0.77%
BSV
185,191 $
(4.314.024 đ)
▲ 0.84%
ADA
0,114 $
(2.647 đ)
▲ 15.61%
LTC
43,564 $
(1.014.814 đ)
▲ 0.34%
BNB
16,693 $
(385.354 đ)
▼ 5.99%
CRO
0,136 $
(3.162 đ)
▲ 0.61%
EOS
2,557 $
(59.562 đ)
▲ -0.14%
5,596 $
(129.185 đ)
▼ 15.64%
XTZ
2,560 $
(59.646 đ)
▲ 7.63%
XLM
0,073 $
(1.693 đ)
▲ 4.57%
LEO
1,236 $
(28.523 đ)
▼ 2.25%

Yêu cầu mật khẩu
Địa chỉ Email:
Xác nhận hình ảnh
Vui lòng nhập dòng chữ trong ảnh vào trong hộp văn bản ở dưới. Quá trình này được sử dụng để ngăn chặn chương trình spam.
Xác nhận hình ảnh
(Trường hợp nhạy cảm)