BTC
10.677 $
(246.482.270 đ)
▼ -0.54%
ETH
354,39 $
(8.181.012 đ)
▼ -0.27%
1,00 $
(23.317 đ)
▲ 0.01%
XRP
0,239805 $
(5.536 đ)
▼ -1.36%
BCH
226,87 $
(5.284.912 đ)
▲ 0.03%
BNB
28,14 $
(655.415 đ)
▲ 1.57%
DOT
4,32 $
(99.812 đ)
▼ -4.18%
9,72 $
(224.383 đ)
▼ -4.57%
BSV
174,18 $
(4.057.478 đ)
▲ 3.62%
CRO
0,152251 $
(3.515 đ)
▼ -0.55%
ADA
0,097443 $
(2.249 đ)
▼ -5.11%
LTC
45,90 $
(1.069.331 đ)
▲ 0.65%
1,00 $
(23.097 đ)
▼ -0.00%
EOS
2,58 $
(59.493 đ)
▼ -0.24%
TRX
0,025833 $
(596 đ)
▼ -1.67%

Yêu cầu mật khẩu
Địa chỉ Email:
Xác nhận hình ảnh
Vui lòng nhập dòng chữ trong ảnh vào trong hộp văn bản ở dưới. Quá trình này được sử dụng để ngăn chặn chương trình spam.
Xác nhận hình ảnh
(Trường hợp nhạy cảm)