BTC
9.652,251 $
(224.511.367 đ)
▲ -0.46%
ETH
262,840 $
(6.113.669 đ)
▲ -0.18%
XRP
0,275 $
(6.403 đ)
▲ -0.17%
BCH
377,032 $
(8.769.763 đ)
▲ -0.39%
BSV
282,654 $
(6.574.537 đ)
▲ -1.99%
LTC
75,974 $
(1.767.152 đ)
▲ 3.78%
1,002 $
(23.312 đ)
▲ 0.44%
EOS
4,119 $
(95.806 đ)
▲ -0.36%
BNB
22,057 $
(513.050 đ)
▲ -1.14%
XTZ
3,494 $
(81.277 đ)
▲ -5.32%
ADA
0,058 $
(1.356 đ)
▲ -1.53%
4,238 $
(98.565 đ)
▲ -4.52%
XLM
0,071 $
(1.654 đ)
▲ -2.45%
XMR
80,452 $
(1.859.257 đ)
▼ 1.35%
TRX
0,020 $
(468 đ)
▲ -0.57%


Cryptocurrency Forums
Mã uỷ quyền không khớp. Bạn đang truy cập chức năng này một cách chính xác? Hãy quay trở lại và thử lại.