BTC
9.652,783 $
(224.523.736 đ)
▲ -0.42%
ETH
263,479 $
(6.128.527 đ)
▲ 0.22%
XRP
0,276 $
(6.411 đ)
▲ -0.00%
BCH
376,899 $
(8.766.670 đ)
▲ -0.51%
BSV
282,255 $
(6.565.246 đ)
▲ -2.45%
LTC
75,641 $
(1.759.411 đ)
▲ 3.71%
1,000 $
(23.101 đ)
▼ 0.16%
EOS
4,140 $
(96.296 đ)
▲ 0.26%
BNB
22,076 $
(513.491 đ)
▲ -1.07%
XTZ
3,505 $
(81.519 đ)
▲ -4.85%
ADA
0,058 $
(1.358 đ)
▲ -1.38%
4,249 $
(98.839 đ)
▲ -4.01%
XLM
0,071 $
(1.648 đ)
▲ -2.93%
XMR
80,257 $
(1.854.729 đ)
▼ 1.58%
TRX
0,020 $
(467 đ)
▲ -0.62%


Cryptocurrency Forums
Mã uỷ quyền không khớp. Bạn đang truy cập chức năng này một cách chính xác? Hãy quay trở lại và thử lại.