BTC
9.655,609 $
(224.589.461 đ)
▲ -0.38%
ETH
262,999 $
(6.077.899 đ)
▼ -0.21%
XRP
0,275 $
(6.406 đ)
▲ -0.08%
BCH
377,683 $
(8.784.908 đ)
▲ 0.08%
BSV
283,229 $
(6.587.903 đ)
▲ -1.27%
LTC
75,838 $
(1.752.610 đ)
▼ 3.26%
1,002 $
(23.302 đ)
▲ 0.32%
EOS
4,129 $
(96.030 đ)
▲ -0.05%
BNB
22,200 $
(516.376 đ)
▲ -0.38%
XTZ
3,479 $
(80.398 đ)
▼ -5.70%
ADA
0,058 $
(1.345 đ)
▼ -1.66%
4,220 $
(97.522 đ)
▼ -4.50%
XLM
0,071 $
(1.640 đ)
▼ -2.37%
XMR
80,504 $
(1.860.453 đ)
▼ 0.14%
TRX
0,020 $
(469 đ)
▲ -0.32%


Cryptocurrency Forums
Mã uỷ quyền không khớp. Bạn đang truy cập chức năng này một cách chính xác? Hãy quay trở lại và thử lại.