BTC
9.612,532 $
(222.145.619 đ)
▼ -0.93%
ETH
260,309 $
(6.015.743 đ)
▼ -1.84%
XRP
0,273 $
(6.310 đ)
▼ -1.16%
BCH
371,494 $
(8.585.232 đ)
▼ -2.28%
BSV
278,262 $
(6.430.634 đ)
▼ -3.95%
LTC
75,325 $
(1.740.766 đ)
▼ 1.78%
1,000 $
(23.116 đ)
▼ 0.04%
EOS
4,073 $
(94.130 đ)
▼ -1.31%
BNB
21,880 $
(505.654 đ)
▼ -1.84%
XTZ
3,289 $
(76.000 đ)
▼ -9.83%
ADA
0,058 $
(1.337 đ)
▼ -2.53%
4,081 $
(94.316 đ)
▼ -7.41%
XLM
0,070 $
(1.618 đ)
▼ -3.81%
XMR
78,904 $
(1.823.472 đ)
▼ -2.74%
TRX
0,020 $
(459 đ)
▼ -2.08%


Cryptocurrency Forums
Mã uỷ quyền không khớp. Bạn đang truy cập chức năng này một cách chính xác? Hãy quay trở lại và thử lại.