BTC
9.621,268 $
(222.347.512 đ)
▼ -0.79%
ETH
260,424 $
(6.018.407 đ)
▼ -1.62%
XRP
0,273 $
(6.299 đ)
▼ -1.29%
BCH
370,755 $
(8.568.146 đ)
▼ -2.27%
BSV
277,221 $
(6.406.574 đ)
▼ -4.09%
LTC
75,220 $
(1.738.339 đ)
▼ 1.74%
1,002 $
(23.155 đ)
▼ 0.23%
EOS
4,062 $
(93.875 đ)
▼ -1.56%
BNB
21,874 $
(505.518 đ)
▼ -1.85%
XTZ
3,337 $
(77.127 đ)
▼ -8.67%
ADA
0,058 $
(1.339 đ)
▼ -2.28%
4,075 $
(94.174 đ)
▼ -7.44%
XLM
0,070 $
(1.617 đ)
▼ -3.86%
XMR
79,014 $
(1.826.020 đ)
▼ -2.66%
TRX
0,020 $
(460 đ)
▼ -1.96%


Cryptocurrency Forums
Mã uỷ quyền không khớp. Bạn đang truy cập chức năng này một cách chính xác? Hãy quay trở lại và thử lại.