BTC
10.769 $
(248.606.950 đ)
▼ -0.82%
ETH
358,30 $
(8.271.265 đ)
▼ -1.23%
1,00 $
(23.104 đ)
▼ -0.07%
XRP
0,241261 $
(5.570 đ)
▼ -1.44%
BCH
227,59 $
(5.253.823 đ)
▼ -1.15%
BNB
28,66 $
(667.572 đ)
▲ 4.28%
DOT
4,45 $
(102.693 đ)
▼ -0.87%
9,85 $
(227.447 đ)
▼ -6.69%
BSV
170,35 $
(3.932.609 đ)
▼ -1.61%
ADA
0,099703 $
(2.302 đ)
▼ -3.58%
CRO
0,152738 $
(3.526 đ)
▼ -1.76%
LTC
45,52 $
(1.050.846 đ)
▼ -1.67%
1,00 $
(23.311 đ)
▲ 0.04%
EOS
2,60 $
(60.016 đ)
▼ -0.16%
TRX
0,025877 $
(597 đ)
▼ -3.14%


Cryptocurrency Forums - Diễn đàn tiền điện tử
Mã uỷ quyền không khớp. Bạn đang truy cập chức năng này một cách chính xác? Hãy quay trở lại và thử lại.