BTC
9.648,504 $
(222.976.918 đ)
▼ -0.51%
ETH
263,266 $
(6.123.571 đ)
▲ -0.09%
XRP
0,275 $
(6.362 đ)
▼ -0.16%
BCH
378,194 $
(8.796.797 đ)
▲ -0.00%
BSV
282,818 $
(6.578.346 đ)
▲ -1.71%
LTC
76,110 $
(1.770.317 đ)
▲ 3.70%
1,002 $
(23.297 đ)
▲ 0.36%
EOS
4,126 $
(95.353 đ)
▼ -0.21%
BNB
22,156 $
(515.352 đ)
▲ -0.70%
XTZ
3,472 $
(80.244 đ)
▼ -6.00%
ADA
0,058 $
(1.357 đ)
▲ -1.52%
4,224 $
(97.620 đ)
▼ -4.77%
XLM
0,071 $
(1.651 đ)
▲ -2.52%
XMR
80,437 $
(1.870.973 đ)
▲ 0.72%
TRX
0,020 $
(468 đ)
▲ -0.66%


Cryptocurrency Forums
Mã uỷ quyền không khớp. Bạn đang truy cập chức năng này một cách chính xác? Hãy quay trở lại và thử lại.