BTC
9.635,415 $
(222.674.431 đ)
▼ -0.61%
ETH
261,874 $
(6.051.902 đ)
▼ -0.84%
XRP
0,273 $
(6.310 đ)
▼ -1.04%
BCH
373,672 $
(8.635.558 đ)
▼ -1.20%
BSV
281,838 $
(6.513.276 đ)
▼ -2.21%
LTC
75,748 $
(1.750.533 đ)
▼ 2.63%
1,001 $
(23.295 đ)
▲ 0.21%
EOS
4,095 $
(94.645 đ)
▼ -0.76%
BNB
21,969 $
(507.707 đ)
▼ -1.43%
XTZ
3,386 $
(78.253 đ)
▼ -7.63%
ADA
0,058 $
(1.352 đ)
▲ -1.86%
4,151 $
(95.935 đ)
▼ -5.75%
XLM
0,070 $
(1.628 đ)
▼ -3.18%
XMR
79,463 $
(1.836.385 đ)
▼ -2.01%
TRX
0,020 $
(461 đ)
▼ -1.55%


Cryptocurrency Forums
Mã uỷ quyền không khớp. Bạn đang truy cập chức năng này một cách chính xác? Hãy quay trở lại và thử lại.