BTC
10.747 $
(248.100.504 đ)
▼ -1.19%
ETH
357,14 $
(8.244.521 đ)
▼ -1.82%
1,00 $
(23.316 đ)
▲ 0.00%
XRP
0,240768 $
(5.558 đ)
▼ -1.87%
BCH
227,05 $
(5.241.513 đ)
▼ -1.33%
BNB
28,51 $
(664.206 đ)
▲ 4.10%
DOT
4,43 $
(102.224 đ)
▼ -1.07%
9,79 $
(225.983 đ)
▼ -7.54%
BSV
170,02 $
(3.924.952 đ)
▼ -1.54%
CRO
0,152811 $
(3.528 đ)
▼ -1.81%
ADA
0,099159 $
(2.289 đ)
▼ -4.25%
LTC
45,56 $
(1.051.697 đ)
▼ -1.78%
1,00 $
(23.311 đ)
▲ 0.06%
EOS
2,60 $
(59.912 đ)
▼ -0.36%
TRX
0,025857 $
(597 đ)
▼ -3.45%


Cryptocurrency Forums - Diễn đàn tiền điện tử
Mã uỷ quyền không khớp. Bạn đang truy cập chức năng này một cách chính xác? Hãy quay trở lại và thử lại.