BTC
9.629,220 $
(222.531.272 đ)
▼ -0.70%
ETH
260,867 $
(6.028.639 đ)
▼ -1.37%
XRP
0,273 $
(6.305 đ)
▼ -1.18%
BCH
371,981 $
(8.596.484 đ)
▼ -1.86%
BSV
279,551 $
(6.460.418 đ)
▼ -3.17%
LTC
75,512 $
(1.745.077 đ)
▼ 2.19%
1,002 $
(23.151 đ)
▼ 0.22%
EOS
4,077 $
(94.228 đ)
▼ -1.19%
BNB
21,909 $
(506.310 đ)
▼ -1.71%
XTZ
3,355 $
(77.524 đ)
▼ -8.38%
ADA
0,058 $
(1.339 đ)
▼ -2.29%
4,095 $
(94.634 đ)
▼ -7.00%
XLM
0,070 $
(1.621 đ)
▼ -3.65%
XMR
78,923 $
(1.823.922 đ)
▼ -2.78%
TRX
0,020 $
(461 đ)
▼ -1.63%


Cryptocurrency Forums
Mã uỷ quyền không khớp. Bạn đang truy cập chức năng này một cách chính xác? Hãy quay trở lại và thử lại.