BTC
10.740 $
(247.932.080 đ)
▼ -1.26%
ETH
356,14 $
(8.221.589 đ)
▼ -2.19%
1,00 $
(23.106 đ)
▼ -0.03%
XRP
0,240563 $
(5.553 đ)
▼ -2.02%
BCH
226,95 $
(5.239.125 đ)
▼ -1.37%
BNB
28,42 $
(661.944 đ)
▲ 4.63%
DOT
4,43 $
(102.159 đ)
▼ -1.00%
9,80 $
(226.162 đ)
▼ -7.69%
BSV
170,07 $
(3.926.037 đ)
▼ -1.50%
CRO
0,152999 $
(3.532 đ)
▼ -1.63%
ADA
0,098848 $
(2.282 đ)
▼ -4.89%
LTC
45,43 $
(1.048.778 đ)
▼ -1.82%
1,00 $
(23.312 đ)
▲ 0.05%
EOS
2,59 $
(59.825 đ)
▼ -0.44%
TRX
0,025780 $
(595 đ)
▼ -3.63%


Cryptocurrency Forums - Diễn đàn tiền điện tử
Mã uỷ quyền không khớp. Bạn đang truy cập chức năng này một cách chính xác? Hãy quay trở lại và thử lại.