BTC
9.647,549 $
(222.954.857 đ)
▼ -0.47%
ETH
261,626 $
(6.046.186 đ)
▼ -0.72%
XRP
0,273 $
(6.320 đ)
▼ -0.75%
BCH
375,592 $
(8.679.927 đ)
▼ -0.36%
BSV
281,247 $
(6.499.627 đ)
▼ -2.16%
LTC
75,818 $
(1.752.163 đ)
▼ 3.03%
1,003 $
(23.332 đ)
▲ 0.42%
EOS
4,112 $
(95.037 đ)
▼ -0.30%
BNB
22,130 $
(511.416 đ)
▼ -0.68%
XTZ
3,403 $
(78.646 đ)
▼ -7.35%
ADA
0,058 $
(1.342 đ)
▼ -1.76%
4,196 $
(96.972 đ)
▼ -4.74%
XLM
0,071 $
(1.633 đ)
▼ -2.74%
XMR
80,196 $
(1.853.341 đ)
▼ -0.73%
TRX
0,020 $
(462 đ)
▼ -1.13%


Cryptocurrency Forums
Mã uỷ quyền không khớp. Bạn đang truy cập chức năng này một cách chính xác? Hãy quay trở lại và thử lại.