BTC
9.619,241 $
(222.300.669 đ)
▼ -0.83%
ETH
259,788 $
(6.003.699 đ)
▼ -1.92%
XRP
0,272 $
(6.297 đ)
▼ -1.33%
BCH
370,734 $
(8.567.666 đ)
▼ -2.35%
BSV
276,841 $
(6.397.796 đ)
▼ -4.30%
LTC
75,164 $
(1.737.044 đ)
▼ 1.63%
1,002 $
(23.310 đ)
▲ 0.25%
EOS
4,060 $
(93.819 đ)
▼ -1.61%
BNB
21,803 $
(503.864 đ)
▼ -2.16%
XTZ
3,287 $
(75.958 đ)
▼ -9.97%
ADA
0,058 $
(1.333 đ)
▼ -2.73%
4,078 $
(94.243 đ)
▼ -7.41%
XLM
0,070 $
(1.612 đ)
▼ -4.21%
XMR
78,733 $
(1.819.514 đ)
▼ -3.00%
TRX
0,020 $
(459 đ)
▼ -2.15%


Cryptocurrency Forums
Mã uỷ quyền không khớp. Bạn đang truy cập chức năng này một cách chính xác? Hãy quay trở lại và thử lại.