BTC
9.594,541 $
(221.729.839 đ)
▼ 0.67%
ETH
237,406 $
(5.486.453 đ)
▼ 3.73%
XRP
0,203 $
(4.687 đ)
▼ 1.36%
1,000 $
(23.263 đ)
▲ -0.03%
BCH
246,366 $
(5.693.521 đ)
▼ 2.16%
BSV
197,181 $
(4.586.421 đ)
▲ 2.65%
LTC
46,451 $
(1.073.472 đ)
▼ 1.10%
BNB
17,578 $
(406.223 đ)
▼ 1.60%
EOS
2,707 $
(62.563 đ)
▼ 1.65%
ADA
0,079 $
(1.848 đ)
▲ 13.20%
XTZ
2,877 $
(66.914 đ)
▲ -1.03%
CRO
0,085 $
(1.963 đ)
▼ 4.46%
XLM
0,071 $
(1.657 đ)
▲ 3.74%
4,087 $
(95.070 đ)
▲ 0.90%
LEO
1,188 $
(27.452 đ)
▼ 0.62%


Cryptocurrency Forums
Mã uỷ quyền không khớp. Bạn đang truy cập chức năng này một cách chính xác? Hãy quay trở lại và thử lại.