BTC
9.592,402 $
(221.680.420 đ)
▼ 0.52%
ETH
236,838 $
(5.473.322 đ)
▼ 3.11%
XRP
0,203 $
(4.693 đ)
▼ 1.32%
1,000 $
(23.256 đ)
▲ -0.12%
BCH
246,067 $
(5.686.603 đ)
▼ 1.89%
BSV
196,330 $
(4.537.178 đ)
▼ 2.06%
LTC
46,378 $
(1.071.796 đ)
▼ 0.72%
BNB
17,613 $
(407.043 đ)
▼ 1.60%
EOS
2,706 $
(62.545 đ)
▼ 1.47%
ADA
0,080 $
(1.850 đ)
▲ 13.26%
XTZ
2,869 $
(66.312 đ)
▼ -1.24%
CRO
0,085 $
(1.983 đ)
▲ 4.67%
XLM
0,071 $
(1.659 đ)
▲ 3.68%
4,080 $
(94.908 đ)
▲ 0.54%
LEO
1,187 $
(27.616 đ)
▲ 0.50%


Cryptocurrency Forums
Mã uỷ quyền không khớp. Bạn đang truy cập chức năng này một cách chính xác? Hãy quay trở lại và thử lại.