BTC
9.601,748 $
(223.336.662 đ)
▲ 0.80%
ETH
237,424 $
(5.522.490 đ)
▲ 3.90%
XRP
0,203 $
(4.686 đ)
▼ 1.37%
1,001 $
(23.276 đ)
▲ 0.03%
BCH
246,307 $
(5.692.153 đ)
▼ 2.16%
BSV
196,932 $
(4.551.090 đ)
▼ 2.55%
LTC
46,404 $
(1.072.402 đ)
▼ 1.03%
BNB
17,592 $
(406.551 đ)
▼ 1.72%
EOS
2,704 $
(62.487 đ)
▼ 1.56%
ADA
0,080 $
(1.864 đ)
▲ 14.24%
XTZ
2,874 $
(66.847 đ)
▲ -1.13%
CRO
0,085 $
(1.962 đ)
▼ 4.47%
XLM
0,071 $
(1.657 đ)
▲ 3.76%
4,075 $
(94.784 đ)
▲ 0.64%
LEO
1,187 $
(27.443 đ)
▼ 0.59%


Cryptocurrency Forums
Mã uỷ quyền không khớp. Bạn đang truy cập chức năng này một cách chính xác? Hãy quay trở lại và thử lại.