BTC
9.581,112 $
(221.419.504 đ)
▼ 0.32%
ETH
237,183 $
(5.481.308 đ)
▼ 3.01%
XRP
0,203 $
(4.684 đ)
▼ 1.05%
0,999 $
(23.083 đ)
▼ -0.29%
BCH
246,221 $
(5.690.164 đ)
▼ 1.83%
BSV
196,471 $
(4.540.437 đ)
▼ 2.00%
LTC
46,415 $
(1.072.651 đ)
▼ 0.61%
BNB
17,614 $
(409.708 đ)
▲ 1.49%
EOS
2,705 $
(62.512 đ)
▼ 1.24%
ADA
0,080 $
(1.838 đ)
▼ 13.05%
XTZ
2,866 $
(66.244 đ)
▼ -1.30%
CRO
0,085 $
(1.977 đ)
▲ 4.14%
XLM
0,071 $
(1.646 đ)
▼ 3.39%
4,073 $
(94.119 đ)
▼ 0.14%
LEO
1,186 $
(27.407 đ)
▼ 0.31%


Cryptocurrency Forums
Mã uỷ quyền không khớp. Bạn đang truy cập chức năng này một cách chính xác? Hãy quay trở lại và thử lại.