BTC
9.594,661 $
(221.732.614 đ)
▼ 0.64%
ETH
237,452 $
(5.487.516 đ)
▼ 3.68%
XRP
0,203 $
(4.688 đ)
▼ 1.34%
1,000 $
(23.263 đ)
▲ -0.04%
BCH
246,426 $
(5.694.908 đ)
▼ 2.15%
BSV
197,024 $
(4.553.234 đ)
▼ 2.54%
LTC
46,466 $
(1.073.838 đ)
▼ 1.10%
BNB
17,577 $
(406.215 đ)
▼ 1.56%
EOS
2,710 $
(63.038 đ)
▲ 1.73%
ADA
0,080 $
(1.853 đ)
▲ 13.44%
XTZ
2,877 $
(66.918 đ)
▲ -1.02%
CRO
0,085 $
(1.979 đ)
▲ 4.61%
XLM
0,071 $
(1.658 đ)
▲ 3.75%
4,085 $
(95.026 đ)
▲ 0.83%
LEO
1,188 $
(27.456 đ)
▼ 0.63%


Cryptocurrency Forums
Mã uỷ quyền không khớp. Bạn đang truy cập chức năng này một cách chính xác? Hãy quay trở lại và thử lại.