BTC
9.599,765 $
(223.290.545 đ)
▲ 0.95%
ETH
238,079 $
(5.537.708 đ)
▲ 4.59%
XRP
0,203 $
(4.724 đ)
▲ 1.73%
1,000 $
(23.121 đ)
▼ 0.07%
BCH
246,944 $
(5.743.918 đ)
▲ 2.61%
BSV
197,299 $
(4.589.179 đ)
▲ 2.96%
LTC
46,507 $
(1.081.743 đ)
▲ 1.60%
BNB
17,626 $
(409.972 đ)
▲ 2.14%
EOS
2,710 $
(63.044 đ)
▲ 2.01%
ADA
0,079 $
(1.838 đ)
▲ 13.17%
XTZ
2,870 $
(66.747 đ)
▲ -1.14%
CRO
0,085 $
(1.977 đ)
▲ 4.92%
XLM
0,071 $
(1.645 đ)
▲ 3.28%
4,075 $
(94.790 đ)
▲ 0.87%
LEO
1,188 $
(27.444 đ)
▼ 0.65%


Cryptocurrency Forums
Mã uỷ quyền không khớp. Bạn đang truy cập chức năng này một cách chính xác? Hãy quay trở lại và thử lại.