BTC
9.567,564 $
(221.106.395 đ)
▼ 0.10%
ETH
237,365 $
(5.521.111 đ)
▲ 2.80%
XRP
0,203 $
(4.685 đ)
▼ 1.04%
0,995 $
(23.004 đ)
▼ -0.64%
BCH
246,758 $
(5.739.587 đ)
▲ 1.99%
BSV
196,811 $
(4.577.819 đ)
▲ 2.08%
LTC
46,565 $
(1.083.108 đ)
▲ 0.81%
BNB
17,599 $
(409.343 đ)
▲ 1.32%
EOS
2,702 $
(62.451 đ)
▼ 1.03%
ADA
0,081 $
(1.890 đ)
▲ 15.53%
XTZ
2,864 $
(66.188 đ)
▼ -1.25%
CRO
0,085 $
(1.953 đ)
▼ 3.41%
XLM
0,072 $
(1.663 đ)
▲ 3.74%
4,082 $
(94.335 đ)
▼ 0.23%
LEO
1,183 $
(27.336 đ)
▼ 0.04%


Cryptocurrency Forums
Mã uỷ quyền không khớp. Bạn đang truy cập chức năng này một cách chính xác? Hãy quay trở lại và thử lại.