BTC
9.595,270 $
(221.746.693 đ)
▼ 0.53%
ETH
236,853 $
(5.473.676 đ)
▼ 3.05%
XRP
0,203 $
(4.691 đ)
▼ 1.27%
1,000 $
(23.259 đ)
▲ -0.12%
BCH
246,138 $
(5.688.255 đ)
▼ 1.89%
BSV
196,343 $
(4.537.492 đ)
▼ 2.04%
LTC
46,401 $
(1.072.325 đ)
▼ 0.73%
BNB
17,628 $
(407.380 đ)
▼ 1.67%
EOS
2,708 $
(62.571 đ)
▼ 1.48%
ADA
0,079 $
(1.847 đ)
▲ 13.03%
XTZ
2,869 $
(66.300 đ)
▼ -1.25%
CRO
0,085 $
(1.983 đ)
▲ 4.61%
XLM
0,071 $
(1.660 đ)
▲ 3.71%
4,079 $
(94.885 đ)
▲ 0.48%
LEO
1,188 $
(27.623 đ)
▲ 0.51%


Cryptocurrency Forums
Mã uỷ quyền không khớp. Bạn đang truy cập chức năng này một cách chính xác? Hãy quay trở lại và thử lại.