BTC
9.270,623 $
(215.959.161 đ)
▲ 0.25%
ETH
238,402 $
(5.553.578 đ)
▲ 0.92%
1,000 $
(23.296 đ)
▲ 0.22%
XRP
0,185 $
(4.309 đ)
▲ -0.48%
BCH
237,266 $
(5.527.110 đ)
▲ 1.57%
BSV
185,218 $
(4.275.767 đ)
▼ 4.79%
ADA
0,109 $
(2.540 đ)
▲ 11.04%
LTC
43,483 $
(1.012.927 đ)
▲ 0.76%
BNB
16,734 $
(389.815 đ)
▲ 6.47%
CRO
0,136 $
(3.162 đ)
▲ 0.97%
EOS
2,549 $
(59.385 đ)
▲ 0.11%
5,585 $
(128.939 đ)
▼ 15.61%
XTZ
2,514 $
(58.554 đ)
▲ 6.10%
XLM
0,072 $
(1.681 đ)
▲ 3.74%
LEO
1,246 $
(28.758 đ)
▼ 3.24%

Administrators
Username Lần đăng nhập cuối Email PM
Offlinewebgiacoin 5 giờ cách đây
PM