BTC
9.636,535 $
(222.700.334 đ)
▼ -0.59%
ETH
261,528 $
(6.043.915 đ)
▼ -0.83%
XRP
0,273 $
(6.316 đ)
▼ -0.87%
BCH
374,118 $
(8.645.866 đ)
▼ -0.83%
BSV
280,980 $
(6.493.453 đ)
▼ -2.35%
LTC
75,690 $
(1.749.186 đ)
▼ 2.75%
1,002 $
(23.306 đ)
▲ 0.29%
EOS
4,099 $
(94.724 đ)
▼ -0.66%
BNB
22,059 $
(509.786 đ)
▼ -0.99%
XTZ
3,394 $
(78.444 đ)
▼ -7.51%
ADA
0,058 $
(1.341 đ)
▼ -1.88%
4,165 $
(96.262 đ)
▼ -5.42%
XLM
0,071 $
(1.631 đ)
▼ -2.89%
XMR
79,684 $
(1.841.498 đ)
▼ -1.50%
TRX
0,020 $
(461 đ)
▼ -1.38%

Administrators
Username Lần đăng nhập cuối Email PM
Offlinewebgiacoin 2 giờ cách đây
PM