BTC
7.307,490 $
(168.876.104 đ)
▼ 6.78%
ETH
169,180 $
(3.909.757 đ)
▼ 16.94%
XRP
0,197 $
(4.548 đ)
▼ 9.02%
1,002 $
(23.309 đ)
▲ 0.01%
BCH
254,661 $
(5.885.215 đ)
▼ 8.57%
BSV
188,591 $
(4.358.337 đ)
▼ 6.95%
LTC
45,041 $
(1.040.907 đ)
▼ 10.63%
EOS
2,711 $
(62.659 đ)
▼ 14.26%
BNB
14,939 $
(345.245 đ)
▼ 8.54%
XTZ
1,920 $
(44.361 đ)
▼ 13.71%
LEO
1,032 $
(23.840 đ)
▼ 0.14%
XLM
0,050 $
(1.150 đ)
▼ 13.08%
XMR
57,677 $
(1.332.923 đ)
▼ 6.71%
ADA
0,036 $
(825 đ)
▼ 10.53%
2,608 $
(60.276 đ)
▼ 13.22%

Administrators
Username Lần đăng nhập cuối Email PM
Offlinewebgiacoin 04-03-2020, 10:42 AM
PM