BTC
61.087 $
(1.401.956.285 đ)
▼ -1.05%
ETH
2.382 $
(54.657.822 đ)
▼ -2.01%
BNB
523,76 $
(12.130.225 đ)
▲ 0.90%
XRP
1,60 $
(37.063 đ)
▲ 0.55%
1,01 $
(23.346 đ)
▲ 0.46%
ADA
1,40 $
(32.094 đ)
▼ -1.29%
DOT
43,89 $
(1.016.435 đ)
▲ 4.32%
0,271590 $
(6.233 đ)
▼ -29.10%
LTC
315,33 $
(7.303.124 đ)
▲ 7.39%
BCH
1.067 $
(24.721.058 đ)
▲ 9.56%
UNI
35,64 $
(817.929 đ)
▼ -1.38%
41,43 $
(959.608 đ)
▲ 1.28%
VET
0,227372 $
(5.266 đ)
▲ 27.50%
XLM
0,608730 $
(14.098 đ)
▲ 0.95%
13,44 $
(308.560 đ)
▼ -7.99%

Administrators
Username Lần đăng nhập cuối Email PM
Offlinewebgiacoin 8 giờ cách đây
PM