BTC
10.713 $
(247.318.319 đ)
▼ -0.07%
ETH
355,36 $
(8.203.395 đ)
▼ -0.03%
1,00 $
(23.101 đ)
▼ -0.02%
XRP
0,240193 $
(5.545 đ)
▼ -1.40%
BCH
228,15 $
(5.314.713 đ)
▲ 0.52%
BNB
28,28 $
(658.836 đ)
▲ 2.22%
DOT
4,35 $
(100.482 đ)
▼ -3.15%
9,77 $
(225.539 đ)
▼ -5.18%
BSV
174,53 $
(4.065.582 đ)
▲ 3.51%
CRO
0,152575 $
(3.522 đ)
▼ -0.52%
ADA
0,097462 $
(2.250 đ)
▼ -4.79%
LTC
46,02 $
(1.072.104 đ)
▲ 0.56%
1,00 $
(23.306 đ)
▲ 0.00%
EOS
2,58 $
(59.650 đ)
▼ -0.13%
TRX
0,025931 $
(599 đ)
▼ -1.65%

Administrators
Username Lần đăng nhập cuối Email PM
Offlinewebgiacoin 09-25-2020, 06:56 PM
PM