BTC
11.812 $
(275.160.299 đ)
▲ 0.85%
ETH
432,83 $
(10.082.660 đ)
▲ 1.20%
XRP
0,296701 $
(6.849 đ)
▼ -0.17%
1,00 $
(23.101 đ)
▼ -0.62%
18,92 $
(440.729 đ)
▲ 13.23%
BCH
295,79 $
(6.890.538 đ)
▲ 1.09%
BSV
213,79 $
(4.980.238 đ)
▲ 0.98%
LTC
57,52 $
(1.339.837 đ)
▲ 1.73%
ADA
0,138123 $
(3.189 đ)
▼ -1.02%
BNB
23,23 $
(541.073 đ)
▲ 0.30%
EOS
3,43 $
(79.814 đ)
▲ 9.07%
CRO
0,166191 $
(3.871 đ)
▲ 1.37%
XTZ
4,22 $
(98.406 đ)
▲ 3.49%
XLM
0,104307 $
(2.408 đ)
▼ -0.24%
TRX
0,024715 $
(576 đ)
▲ 2.12%


Cryptocurrency Forums
Chủ đề không có thật.