BTC
8.684,955 $
(200.709.309 đ)
▼ -4.25%
ETH
165,751 $
(3.830.515 đ)
▼ -5.85%
XRP
0,232 $
(5.361 đ)
▼ -5.26%
BCH
333,819 $
(7.714.557 đ)
▼ -3.54%
BSV
272,544 $
(6.298.489 đ)
▼ 6.69%
0,998 $
(23.075 đ)
▼ -0.01%
LTC
56,974 $
(1.316.674 đ)
▼ -6.23%
EOS
3,573 $
(82.574 đ)
▼ -7.16%
BNB
17,236 $
(398.324 đ)
▼ -4.80%
XLM
0,060 $
(1.404 đ)
▲ -1.76%
XMR
64,735 $
(1.496.023 đ)
▼ -4.21%
TRX
0,017 $
(381 đ)
▼ -7.41%
ADA
0,042 $
(973 đ)
▼ -6.80%
XTZ
1,420 $
(33.037 đ)
▲ -4.58%
ETC
8,392 $
(193.933 đ)
▼ -0.30%


Cryptocurrency Forums
Chủ đề không có thật.