BTC
9.658,245 $
(224.650.780 đ)
▲ -0.39%
ETH
263,117 $
(6.120.090 đ)
▲ -0.00%
XRP
0,275 $
(6.408 đ)
▲ -0.09%
BCH
377,438 $
(8.779.202 đ)
▲ -0.35%
BSV
282,924 $
(6.580.816 đ)
▲ -2.07%
LTC
75,565 $
(1.757.638 đ)
▲ 3.44%
1,001 $
(23.124 đ)
▼ 0.26%
EOS
4,145 $
(96.420 đ)
▲ 0.32%
BNB
22,005 $
(511.839 đ)
▲ -1.39%
XTZ
3,490 $
(81.183 đ)
▲ -5.36%
ADA
0,058 $
(1.356 đ)
▲ -1.50%
4,250 $
(98.858 đ)
▲ -4.12%
XLM
0,071 $
(1.648 đ)
▲ -2.85%
XMR
79,926 $
(1.847.090 đ)
▼ 1.01%
TRX
0,020 $
(468 đ)
▲ -0.54%


Cryptocurrency Forums
Chủ đề không có thật.