BTC
10.754 $
(248.246.097 đ)
▼ -1.11%
ETH
357,19 $
(8.245.800 đ)
▼ -1.85%
1,00 $
(23.318 đ)
▲ 0.01%
XRP
0,240777 $
(5.558 đ)
▼ -1.80%
BCH
227,16 $
(5.243.971 đ)
▼ -1.28%
BNB
28,52 $
(664.288 đ)
▲ 4.18%
DOT
4,42 $
(101.995 đ)
▼ -1.22%
9,79 $
(225.898 đ)
▼ -7.59%
BSV
170,07 $
(3.926.148 đ)
▼ -1.36%
CRO
0,153215 $
(3.537 đ)
▼ -1.74%
ADA
0,099154 $
(2.289 đ)
▼ -4.16%
LTC
45,54 $
(1.051.380 đ)
▼ -1.76%
1,00 $
(23.312 đ)
▲ 0.05%
EOS
2,59 $
(59.849 đ)
▼ -0.49%
TRX
0,025850 $
(597 đ)
▼ -3.56%


Cryptocurrency Forums - Diễn đàn tiền điện tử
Chủ đề không có thật.