BTC
9.638,665 $
(222.749.542 đ)
▼ -0.61%
ETH
263,051 $
(6.118.573 đ)
▲ -0.14%
XRP
0,275 $
(6.358 đ)
▼ -0.23%
BCH
378,284 $
(8.798.892 đ)
▲ -0.01%
BSV
282,818 $
(6.578.339 đ)
▲ -1.79%
LTC
76,297 $
(1.774.679 đ)
▲ 4.04%
1,001 $
(23.284 đ)
▲ 0.31%
EOS
4,126 $
(95.976 đ)
▲ -0.21%
BNB
22,182 $
(515.960 đ)
▲ -0.57%
XTZ
3,480 $
(80.954 đ)
▲ -5.79%
ADA
0,058 $
(1.355 đ)
▲ -1.69%
4,220 $
(97.514 đ)
▼ -4.93%
XLM
0,071 $
(1.649 đ)
▲ -2.68%
XMR
80,480 $
(1.859.903 đ)
▼ 1.01%
TRX
0,020 $
(468 đ)
▲ -0.65%


Cryptocurrency Forums
Chủ đề không có thật.