BTC
10.733 $
(247.763.794 đ)
▼ -1.32%
ETH
356,71 $
(8.234.688 đ)
▼ -1.97%
1,00 $
(23.318 đ)
▲ 0.02%
XRP
0,240691 $
(5.556 đ)
▼ -1.96%
BCH
227,01 $
(5.240.462 đ)
▼ -1.39%
BNB
28,43 $
(662.178 đ)
▲ 4.60%
DOT
4,42 $
(101.935 đ)
▼ -1.48%
9,77 $
(225.532 đ)
▼ -7.83%
BSV
170,18 $
(3.928.720 đ)
▼ -1.10%
CRO
0,152788 $
(3.527 đ)
▼ -1.99%
ADA
0,099117 $
(2.288 đ)
▼ -4.53%
LTC
45,51 $
(1.050.671 đ)
▼ -1.82%
1,00 $
(23.315 đ)
▲ 0.05%
EOS
2,59 $
(59.823 đ)
▼ -0.57%
TRX
0,025796 $
(596 đ)
▼ -3.58%


Cryptocurrency Forums - Diễn đàn tiền điện tử
Chủ đề không có thật.