BTC
9.644,463 $
(222.883.551 đ)
▼ -0.51%
ETH
261,534 $
(6.044.060 đ)
▼ -0.79%
XRP
0,273 $
(6.320 đ)
▼ -0.79%
BCH
375,126 $
(8.669.169 đ)
▼ -0.52%
BSV
281,237 $
(6.499.393 đ)
▼ -2.21%
LTC
75,782 $
(1.751.323 đ)
▼ 2.93%
1,002 $
(23.307 đ)
▲ 0.30%
EOS
4,112 $
(95.023 đ)
▼ -0.33%
BNB
22,127 $
(511.355 đ)
▼ -0.69%
XTZ
3,410 $
(78.807 đ)
▼ -7.12%
ADA
0,058 $
(1.354 đ)
▲ -1.54%
4,187 $
(96.750 đ)
▼ -4.95%
XLM
0,071 $
(1.632 đ)
▼ -2.85%
XMR
80,233 $
(1.854.188 đ)
▼ -0.75%
TRX
0,020 $
(461 đ)
▼ -1.35%


Cryptocurrency Forums
Chủ đề không có thật.