BTC
9.614,607 $
(222.193.559 đ)
▼ -0.92%
ETH
261,781 $
(6.089.021 đ)
▲ -1.32%
XRP
0,276 $
(6.411 đ)
▲ -0.22%
BCH
374,573 $
(8.712.576 đ)
▲ -1.50%
BSV
280,126 $
(6.473.722 đ)
▼ -3.33%
LTC
75,609 $
(1.747.333 đ)
▼ 2.14%
0,999 $
(23.087 đ)
▼ -0.09%
EOS
4,091 $
(95.164 đ)
▲ -0.87%
BNB
21,948 $
(507.211 đ)
▼ -1.54%
XTZ
3,315 $
(76.605 đ)
▼ -9.06%
ADA
0,058 $
(1.355 đ)
▲ -1.90%
4,094 $
(94.619 đ)
▼ -7.12%
XLM
0,070 $
(1.640 đ)
▲ -3.17%
XMR
79,372 $
(1.834.284 đ)
▼ -2.15%
TRX
0,020 $
(465 đ)
▲ -1.55%


Cryptocurrency Forums
Chủ đề không có thật.